En kurs för dig som bara vill måla med nål och tråd

I dessa Coronatider finns många som måste hålla sig inomhus så mycket som möjligt. Just för dig har vi tagit fram några lättare och roliga kursbrev.
Vi kallar kursbreven Observera och Brodera och varje brev innehåller två uppgifter, en lite lättare och en lite svårare uppgift. Du kommer hela tiden att kunna få hjälp av oss via nätet och när du är färdig mailar du in en bild av din komposition. Vi guidar dig vidare om så behövs t.ex. med, hur du kan utveckla din bild och hur du kan montera den.

Du beställer lättast genom att skicka ett mail till pian@batesoblixt.se
Glöm inte skriva ditt namn och vilken mailadress du vill att vi skall använda.

Du kan även maila pian@batesoblixt.se om du vill ha mera information om våra kurser.

De lättare kursbreven kostar 200 kr st och du får en skriftligt bedömning av oss.

OBSERVERA!! Vår andra kurs, som är mera ingående och för dig som vill utveckla ditt konstnärliga skapande med inriktning på broderi kostar 600 kr per brev. Information om denna kurs finns på den här sidan.